donderdag, 08 december 2022

De geschiedenis van de vereniging

Het verhaal van ‘De Pompeblêdden’ begint op een dag in 1952, als onderwijzer Henk Schipper en journalist Ypke Landstra toevallig samen opfietsen. Ze waren beiden lid van de kaatsvereniging ‘Foarút’ in Tjalleberd en het is dus niet zo vreemd, dat het gespreksonderwerp het kaatsen betrof. Al fietsend en pratend kwamen Schippers en Landstra tot de conclusie dat er in Heerenveen eigenlijk ook een kaatsvereniging opgericht zou moeten worden.

Ze belegden een vergadering op 15 mei 1952. Het bleek dat er wel degelijk animo was om te kaatsen in Heerenveen, want er konden 25 leden worden genoteerd bij de nieuwe kaatsvereniging die als naam ‘De Pompeblêdden’ kreeg. 

De oprichtingsvergadering vond plaats in een kamertje van de gevangenis die toendertijd achter Crackstate gevestigd was. Het eerste bestuur werd gevormd. De contributie werd bepaalt op fl. 2.-- per jaar. Van de gemeente Heerenveen kon een speelveld worden gehuurd voor de somma van      fl. 10.-- per jaar.  

Een jaar later werd er een demonstratiepartij georganiseerd tussen de drie topparturen van dat moment in Friesland. Dit trok honderden toeschouwers uit Heerenveen en de verre omtrek. Dit was tevens het eerste hoogtepunt wat de vereniging kende. 

Toendertijd en nu staat het gezelligheidsaspect hoog in het vaandel. Wekelijks worden er competitieavonden en ledenpartijen gehouden. Ook buiten het kaatsen om worden er diverse activiteiten georganiseerd. 

Nu is dat niet anders. In het veldseizoen wordt er wekelijks vanaf mei tot half september op woensdag    gecompetitiekaatst.‘ De Pompeblêdden’ beschikt ook over een gekwalificeerde trainer die in het veldseizoen minimaal 10 trainingen verzorgt. Elk veldseizoen worden er 6 ledenwedstrijden georganiseerd en diverse federatie wedstrijd. Ook organiseert de kaatsclub ‘De Masters’. Dit is een heren hoofdklasse partij die jaarlijks wordt georganiseerd. 

 

Wanneer de winter weer is aangebroken gaan we weer de zaal in. Er worden 10 wedstrijden georganiseerd in federatie verband. Veel vrijdagen is er de mogelijkheid om een balletje te slaan in de sporthal De Doniahal te Sint Nicolaasga.