donderdag, 08 december 2022

Over De Pompeblêdden

Kaatsvereniging De Pompeblêdden is een vereniging die het kaatsen in Heerenveen wil promoten en levendig wil houden.

 

De vereniging organiseert jaarlijks meerdere kaatswedstrijden en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB).

We organiseren wedstrijden op diverse niveaus: KNKB, federatie en recreatief (leden). Dit voor heren en dames senioren, maar ook voor de jeugd categorie.

 

Voor de senioren vinden er van ongeveer mei tot en met september trainingen plaats op maandagavond en er is een kaatscompetitie op de woensdagavond.

Voor de jeugd vinden er in dezelfde periode trainingen plaats op de dinsdagavond en in het winterseizoen vinden er meerdere zaaltrainingen plaats.

De trainingen staan onder leiding van gediplomeerde kaatstrainers.

 

 

Wil je een keer komen mee kaatsen? Neem dan even contact op met één van de bestuursleden of trainers.