maandag, 21 januari 2019

Uitleg Wedstrijscommissies

Het zomerseizoen staat bijna weer voor de deur. De wedstrijdagenda wordt weer gemaakt en de wedstrijdcommissies worden weer ingedeeld.

Alweer enkele jaren geleden is de vereniging gestart met de wedstrijdcommissies, die bestaan uit eigen actieve leden. Het is belangrijk om de leden te betrekken bij de vereniging. Duidelijk is dat een bestuur niet alleen de kar kan trekken en dat de inzet van iedereen nodig is om de vereniging draaiende te houden. Het komt er concreet op neer dat een actief lid in het zomerseizoen wordt gevraagd mee te helpen, samen met een aantal andere leden, om een wedstrijd te organiseren.

In principe is het de bedoeling dat de op het rooster vermelde leden zorgen voor de complete organisatie van de toegewezen wedstrijd. Dus zorgen voor zaken als:

Loting, lijsten maken, prijzen regelen, eventuele sponsoren regelen, kransen (laten) maken, veld leggen, de kantine bemannen, de aankleding van het veld in orde brengen, een wedstrijdverslag maken voor It Pompeblêdsje

Om te voorkomen dat iedere groep het wiel opnieuw gaat uitvinden staan in een speciaal wedstrijd draaiboek zoveel mogelijk aandachtspunten vermeld. Binnen een team kunnen natuurlijk afspraken worden gemaakt over een zekere taakverdeling. Het is bijvoorbeeld niet nodig dat het hele team bij de loting aanwezig is. De eerstgenoemde van de wedstrijdcommissie is het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor het goed reilen en zeilen van deze wedstrijd. Als iemand van het team niet kan op de ingedeelde dagen dan dient hij of zij zelf te zorgen voor een vervanger. Mocht men graag eens een andere wedstrijd willen begeleiden dan kan men uiteraard ook onderling ruilen. Graag die wijziging wel even doorgeven aan de rest van het team en de wedstrijdsecretaris. Uiteraard kan je voor vragen terecht bij Sjoerd Nauta.